Få aftale om sommerhusservice

Mange når ikke få lukket sommerhuset ned før frosten sætter ind, og det kan være problematisk.

Det har måske kostet dig dyrt i foråret, at du ikke fik tømt rørene for vand, inden frosten satte ind?

GODE RÅD

Det findes der råd for – kontakt Aarhus VVS, vi har ekspertisen til at sørge for, at dit sommerhus bliver gennemgået og lukket korrekt ned for vinteren.

Utætte vand- og varmerør betyder unødigt spild af vand og større vandregninger, for slet ikke at tale om frostsprængninger, der også kan sprænge budgettet.

Vi tjekker dit sommerhus igennem og sikrer, at du ikke smider gode penge ud med badevandet.

Aarhus VVS tilbyder individuel aftalt sommerhusservice med fair priser ved efterårs- og vinterlukning samt åbning af sommerhussæsonen.

Vi servicerer sommerhuse i hele Jylland.

Lad os sørge for vinterlukning af dit sommerhus

  Vi frostsikrer, bl.a. ved at hælde frostvæske i toilettet

  Vi slukker hovedhanen

  Vi tømmer rørsystemet for vand

  Vi tømmer og afmonterer evt. termostatstyrede blandingsbatterier, der altid indeholder vand

  Vi pumper luft i systemet og får det sidste vand ud. Selvom du har tømt vandet af, kan der være en lunke, der potentielt kan sprænge dit rør i frostvejr

DET KAN DU SELV GØRE

Husk som minimum at lukke for vandet.

Lad gerne varmen stå på 5-7 grader i dit sommerhus, så det ikke fryser helt til.

Hvis du ikke får lukket dit hus ordentligt ned for vinteren og din strøm svigter fx ved et lynnedslag, dækker forsikringen ikke de medfølgende frostskader, der kan følge.

Flere sommerhuse i samme forening

Hvis I har en grundejerforening, og går flere sammen om at bestille sommerhusservice, deler I kørselsudgiften.

Lav en fast aftale.

 

Ved forårsåbning af sommerhuset

  Tjekker vi for utætheder, der kan medføre vandskader og dyre følgeskader

   Påmonterer vi termostatstyrede blandingsbatterier

  Åbner vi for vandet, gennemgår toiletter, rørsystemet evt. radiatorer ogandre installationer

  Tjekker vi hele huset og aftaler nærmere med dig, hvis noget skal skiftes

  Få fikset VVS-relaterede vedligeholdelsesopgaver, før de bliver en potentiel dyr skade

Hvis i har en grundejerforening, og er i flere sommerhusejere, der går sammen om at bestille sommerhusservice, deler i kørselsudgiften. lav en fast aftale om service i dit sommerhus, det kan altid betale sig, og du behøver ikke bekymre dig om frostsprængte rør har skabet en ærgerlig vandskade.