Undgå frostsprængte rør med sommerhusservice

Mange når ikke få lukket sommerhuset ned før frosten sætter ind, og det kan være problematisk.

Det har måske kostet dig dyrt i foråret, at du ikke fik tømt rørene for vand, inden frosten satte ind?

GODE RÅD

Det findes der råd for – kontakt Aarhus VVS, vi har ekspertisen til at sørge for, at dit sommerhus bliver gennemgået og lukket korrekt ned for vinteren.

Utætte vand- og varmerør betyder unødigt spild af vand og større vandregninger, for slet ikke at tale om frostsprængninger, der også kan sprænge budgettet.

Vi tjekker dit sommerhus igennem og sikrer, at du ikke smider gode penge ud med badevandet.

Aarhus VVS tilbyder individuel aftalt sommerhusservice med fair priser ved efterårs- og vinterlukning samt åbning af sommerhussæsonen.

Vi servicerer sommerhuse i hele Jylland.

Hvad betyder sommerhusservice?

Er du den glade ejer af et sommerhus, er det yderst vigtigt, at du passer godt på det. Især vinterperioden kræver god forberedelse, hvis du vil undgå potentielt omfattende skader såsom frostsprængte rør.

Hos Aarhus VVS tilbyder vi individuelt aftalt sommerhusservice i hele Jylland, så du ikke skal bekymre dig om store og dyre reparationer, når frosten sætter ind.

Vi behandler dit sommerhus, som var det vores eget, ved at gennemtjekke huset samt sikre, at du ikke skyller penge ud i toilettet på utætte vand- og varmerør samt frostsprængninger.

Du er dermed garanteret et velfungerende og forårsklart sommerhus, når du kommer i den nye sommerhussæson.

Vi kan hjælpe med vinterlukning af dit sommerhus

  Vi frostsikrer, bl.a. ved at hælde frostvæske i toilettet

  Vi slukker hovedhanen

  Vi tømmer rørsystemet for vand

  Vi tømmer og afmonterer evt. termostatstyrede blandingsbatterier, der altid indeholder vand

  Vi pumper luft i systemet og får det sidste vand ud. Selvom du har tømt vandet af, kan der være en lunke, der potentielt kan sprænge dit rør i frostvejr

Kan alle bestille det?

Har du et sommerhus i Jylland, kan du bestille sommerhusservice hos os og dermed få frihed og tryghed, når frostvejret melder sin ankomst.

Hvor længe varer servicen?

Vi tilbyder sommerhusservice ved efterårs- og vinterlukningen samt forårsåbningen. Hvornår og hvor længe, du ønsker servicen, er op til dig.

Lukker vi vandet?

Når vi servicerer dit sommerhus i vinterperioden, lukker vi altid for hovedhanen.

Flere sommerhuse i samme forening

Hvis I har en grundejerforening, og går flere sammen om at bestille sommerhusservice, deler I kørselsudgiften. Lav en fast aftale.

 

Hvis i har en grundejerforening, og er i flere sommerhusejere, der går sammen om at bestille sommerhusservice, deler i kørselsudgiften. lav en fast aftale om service i dit sommerhus, det kan altid betale sig, og du behøver ikke bekymre dig om frostsprængte rør har skabet en ærgerlig vandskade.

Vi hjælper også med forårsåbning af sommerhuset

  Tjekker vi for utætheder, der kan medføre vandskader og dyre følgeskader

   Påmonterer vi termostatstyrede blandingsbatterier

  Åbner vi for vandet, gennemgår toiletter, rørsystemet evt. radiatorer ogandre installationer

  Tjekker vi hele huset og aftaler nærmere med dig, hvis noget skal skiftes

  Få fikset VVS-relaterede vedligeholdelsesopgaver, før de bliver en potentiel dyr skade

Sådan undgås frost i sommerhuset

Du kan sagtens selv gøre meget for at undgå frost i dit sommerhus:

  • Luk som minimum for vandet.
  • Sørg for, at varmen i dit sommerhus er på 5-7 °C, så det ikke fryser til.
  • Lukker du ikke sommerhuset ordentligt ned for vinteren, vil din forsikring ikke dække de efterfølgende frostskader. Grundig vinterlukning er derfor meget vigtig.

Allierer du dig med os, varetager vi en masse opgaver for dig i vinterperioden:

  • Vi sørger for at lukke hovedhanen.
  • Vi tømmer dit rørsystem for vand.
  • Vi afmonterer og tømmer termostatstyrede blandingsbatterier, som altid indeholder vand.
  • Vi får det resterende vand ud ved at puste luft gennem systemet.
  • Selvom du allerede har tømt for vand, kan der nemlig stadig ligge vand i en lunke, som øger risikoen for frostsprængte rør.
  • Vi frostsikrer ved at hælde frostvæske i dit toilet.

Hvilken betydning har frostsprængte rør?

Frostsprængte rør kan også sprænge dit budget. Ødelægger kulden dine rør, vil der typisk forekomme vandskader, når temperaturen igen stiger til plusgrader.

Der forekommer ikke altid synlige skader ved frostsprængte rør, men hvis din måler løber på trods af lukkede haner, er det tegn på lækage.

Kontakt derfor en VVS-installatør med det samme.

Skyldes de sprængte rør, at dit sommerhus ikke var tilstrækkeligt opvarmet i vinterperioden, dækker din forsikring ikke skaden.

Lader du stå til, selvom du er bekendt med en risiko for frost og skader, får du heller ikke dækning. I forsikringsloven er du som ejer forpligtet til at forebygge og undgå skader.

Sommerhusservice er derfor en oplagt løsning som sikring mod ubehagelige og dyre overraskelser, når du igen tager dit sommerhus i brug.