Sol, jord, luft- og træpiller

Naturen omkring os – solen, luften og jorden indeholder stærke kræfter, og det er det samme som energi.

Den omgiver os, den er gratis og kan hentes på din matrikel. Den naturskabte energi kan blive til din økonomiske fordel, hvis du investerer i et anlæg, der omsætter energien til at opvarme din bolig?

UDNYT SOLENS ENERGI

Som boligejer kan du også udnytte solens energi via solvarmeanlæg til at få opvarmet dit hjem og dit vand. Med stadigt mere avancerede anlæg er det muligt med større udbytte at til-føje jordvarmeenergi til dit hjem.

Så hvorfor ikke tage skridtet nu og samtidig sætte et bedre CO2 fodtryk?

Vi rådgiver gerne om grøn energi, den er miljøvenlig og reducerer vores CO2.

 

 

  Det kan gavne din private pengepung at investere i et grønt energianlæg

  Anlæggene kan kombineres for at dække behovet hele året rundt for en almindelig familie

  Aarhus VVS leverer og installerer nye anlæg, og servicerer alle eksisterende anlæg i Aarhus og det østjyske område

Få en fast serviceaftale, så du vedligeholder dit anlæg

  Anlæggene passer stort set sig selv

  Vi kan rådgive om tilskudsordninger og håndværkerfradrag ved energiforbedringer

  Hvis du installerer fx varmepumpe for at udskifte nuværende elvarme, kan du søge om reduceret elafgift

Solvarmeanlæg afløser solcelleanlæg

Solvarmeanlæg, der placeres sydvendt enten på dit hustag, garagetag eller i haven på særlige stativer, er meget energieffektive.

Alt lys kan omdannes til energi, og solvarmeanlægget kan kombineres med dine andre energikilder.

SIMPELT FORKLARET

Simpelt forklaret består en solfanger eller et solvarmeanlæg af en række paneler, der placeres med glas eller plast over, så den ophobede energi kan absorberes og transporteres i et rørsystem med frostsikret væske.

Det varme vand kan oplagres i et par dage, og kan bruges i badet eller som rumvarme gennem radiatorer eller eventuelt gulvvarme.

Hvis du skifter fra elvarme til solvarmeanlæg, skal du regne med at udskifte dine el-radiatorer. Solvarmeanlægget giver ingen støj.

Holdbarhed: Et solvarmeanlæg kan holde mellem 20 og 30 år.

Vedligeholdelse: Panelerne skal holdes rene, evt. når du alligevel renser dine tagrender, så solens energi til stadighed kan opfanges af panelerne.

Producerer: I en gennemsnitsfamilie ca. 60-70 % af behovet for varmt vand, ca. 15-30 % af behovet for energi til opvarmning. Både til brugsvand og rumvarme.

Egner sig til: Alle typer privatboliger; må ikke give genskin til naboer; undersøg din kommunes regler; dit tag skal kunne holde til det; kan med fordel installeres, hvis du alligevel skal udskifte dit tag; hvis du vil skifte gammelt olie-gasfyr ud.

Jordvarme til din bolig

Du kan hente din helt egen energikilde lige uden for døren på din grund. Jordvarmepumpen optager den solenergi, der er lagret i jordoverfladen, og omdanner den til varme i din bolig.

Oplagringen sker gennem en slange på typisk 350 – 400 m. Den nedgraves og lægges i snoninger på grunden i frostfri dybde, ca. i 1 m under jorden.

Dit hus skal være velisoleret og radiatorerne skal være tilstrækkeligt dimensionerede. Fremløbstemperaturen er lavere ved jordvarme end ved fx gas- og oliefyr eller de nye moderne pillefyr med biobrændsel, og derfor skal dit hus have hulmursisolering, loftisolering og tætte vinduer.

SPAR PENGE PÅ VARMEREGNINGEN

Du kan opnå store besparelser på din varmeregning, hvis du fx skifter fra oliefyr eller elvarme, og installerer jordvarmepumpe. Samtidig er det en klar miljømæssig forbedring.

Der vil være et større opgravningsarbejde forud for nedlægningen af slangerne, ligesom det skal dækkes til igen.

Der er lovgivning omkring et årligt eftersyn af varmepumper. Aarhus VVS tilbyder fast årlig service til en fair pris.

Holdbarhed: 20 – 30 år

Etablering: Det er opgravning før og tildækning på grunden efter slangerne er lagt ned.

Bruger lidt strøm til varmepumpen.

Vedligeholdelse: Højtydende, meget stabil og ingen vedligehold, dog lovpligtigt årlig service. Producerer: Der er reduceret elafgift til ejere af jordvarme. Jordvarmeanlægget kan producere energi til brugsvand og varme til en hel husstand.

Egner sig til: Privatboliger med tilhørende grund over 500 m2; boliger der tidligere har anvendt fossile brændstoffer; kræver tilladelse fra det offentlige; til boliger med radiatorer, der er dimensionerede til lavere fremløbstemperatur

Installér en varmepumpe

Luft/vand-varmepumpe og luft/luft-varmepumpe betjener sig begge af en eldrevet varmepumpe. Installerer du varmepumpe, kan du ansøge om at få reduceret din elafgift.

Varmepumpen flytter energi fra luften uden for og ind i dit varmesystem. Suppleres elvarmen med en effektiv, energibesparende og billig luft/luft-varmepumpe, kan du spare penge.

Begge typer varmepumper henter varmen fra luften udenfor og sender den ind i din bolig.

LUFT TIL VAND-PUMPER

Luft til vand-varmepumper er i dag blevet billigere at etablere, de er utrolig effektive og giver stort set den samme ydelse og dermed samme besparelse som jordvarmen.

Er du ikke interesseret i at grave din have op, skal du vælge luft/vand-varmepumpen. Udbyttet er ligeså godt både mht. afkøling og opvarmning af din bolig og dit vand.

Vintrene er blevet mildere, og de nye varmpumper kan fungere helt ned til minus 25 grader og leverer stadig 60 grader varmt vand. 90 % af året er luft/vand bedreend jordvarmen.

HENT VARMEN IND UDEFRA

Luft/vand-varmepumpen henter også varmen fra luften udenfor, og her er lufttemperaturen faktisk 90 % af tiden højere end jordtemperaturen.

Luft/Vand-varmepumper har en COP på over 5. Det vil sige, at varmepumpen giver fem gange så meget varme på årsbasis som du betaler for, ved hjælp af den samme mængde energi.

Skifter du dit gamle oliefyr til varmepumpesystem, kan du spare helt op til 50 % på din varmeregning. Luft/vand kan kombineres med et solcelleanlæg til produktion af strøm, så driftsudgifterne til varmepumpen reduceres.

Hvis du har en dyr varmeform – f.eks. elvarme eller oliefyr – kan du spare ved at supplere elvarmen med en luft/vand-varmepumpe.

Holdbarhed: Kompressorerne holder i min 20 år.

Vedligeholdelse: Der er et lovpligtigt årligt eftersyn. (Undtaget er små luft/luft-varmepumper i sommerhuse.) Husk radiatorerne skal være dimensioneret (større) ved varmepumper, idet der løber lavere temperaturer ind end ved olie- og gasfyr eller pillefyr.

Producerer: Varmpumpe som primære varmekilde. Der er lavere elafgift til ejere af varmepumper, dog fraregnes de første 4000 kWh, der anses for almindelig husholdning

Varmepumper kan støje lidt (40-45 db).

Egner sig til: (Se jordvarme) Luft/vand- samt luft/luft-varmepumper: Alle privatboliger, blot der er en inde- og en ydermur, anlægget kan ophænges på; boliger med radiatorer, der er dimensionerede til fremløbstemperaturen; kræver ingen tilladelse fra det offentlige Aarhus VVS tilbyder fast årlig serviceaftale til det lovpligtige eftersyn.

Pillefyr i private boliger

Bor du i et hus af ældre dato med et gammelt oliefyr, kan det betale sig at undersøge mulighederne for at installere et pillefyr.

PILLEFYR PÅ BIOBRÆNDSEL

Pillefyr kører på energivenligt træbaseret biobrændsel, og er et højtemperaturanlæg, der er velegnet til den ældre boligmasse. Det kan være huse, der måske ikke er særlig godt isoleret og som har radiatorer, der er for små til lavtemperaturvarmepumpe-anlæg.

Der er meget høje fremløbstemperaturer fra pillefyr med biobrændsel. Hvis du tidligere har haft oliefyr, har din radiatorer har den rette dimension.

Fremløbstemperaturen på oliefyr er den samme som ved pillefyr. De nye fuldautomatiske udgaver af pillefyret er blevet meget populære i private boliger. Vi afklarer sammen med dig, hvad du ønsker og har brug for.

Du kan få det meget komfortabelt og vedligeholdelsesmæssigt praktisk med pillefyr. De nye modeller har automatisk askerensning med en lille kompressor, der blæser røgkanalen igennem.

Der er stor forskel på de billigste og de dyreste, hvad prisen og vedligeholdelsen angår. Vi har ekspertisen og kan rådgive dig, så du får den bedst mulige løsning.

SILO SØRGER FOR AUTOMATISK PÅFYLDNING

Hvis du vil spare penge og skåne miljøet, skal du overveje at installere et pillefyr. Det gamle oliefyr kræver påfyldning af olie med jævne mellemrum, og derfor er det for mange husejere ikke den store arbejdsmæssige forskel på at overgå til pillefyr.

De nye pillefyr kan anskaffes med siloer, som automatisk fylder brændsel på fyret. Det er det nemt at håndtere, også for ældre mennesker. Du kan få levering af træpiller via vognmand.

Besparelsen ved anskaffelse af pillefyr kan være helt op til 50 procent på varmeregningen, og et pillefyr er tjent ind på varmeregningen over en 6-7 årig periode.

FASTBRÆNDSELSKEDLER

Bæredygtige og højeffektive brændselskedler fyrer med biobrændsel og bliver mere og mere populære, ikke mindst når gamle fyringsanlæg som gas- og oliefyr skal erstattes.

Vi rådgiver dig gerne om værdien og nytten af at udskifte til moderne installationer til opvarmning af netop din bolig.

Holdbarhed: 25-30 år

Vedligeholdelse: Røgkanalerne skal renses en gang om ugen og askeskuffer skal tømmes.

Du kan for din komforts skyld anskaffe pillefyr med automatisk rensning.

Producerer: Fuld varme, dog skal der være en ekstern varmtvandsbeholder. Investeringen er tjent ind på 6-7 år.

Egner sig til: Den ældre mindre isolerede boligmasse med olieeller gasfyr; den høje fremløbstemperatur medfører, at mindre dimensionerede radiatorer også kan kobles på.

Vi råder og vejleder gerne om valg af varmekilde, hvis du overvejer at udskifte din nuværende varmeform. Vi kommer i hele det midt- og østjyske område.