Muligheder ved solvarmeanlæg

Hvordan fungerer et solvarmeanlæg?

Via et solvarmeanlæg har du som husejer mulighed for at gøre brug af solens energi til at opvarme din bolig og dit brugsvand.

Med et solvarmeanlæg kan du om sommeren slukke for din primære varmekilde og stadig få varme i gulve samt varmt vand i vandhanerne.

I den resterende tid af året skal du kombinere solens varme med din nuværende varmekilde.

Et solvarmeanlæg består af solfangere i form af en række paneler. Når solstråler rammer solfangerne, varmes en frostsikker væske i et rørsystem, hvorefter en cirkulationspumpe transporterer væsken rundt mellem solfangerne og husets varmtvandsbeholder.

Der findes to typer solvarmeanlæg:

 • Varmt brugsvand: her opvarmer anlægget kun brugsvandet i din bolig. Opvarmer du dit vand med el, olie eller gas, kan denne type være en god løsning for dig.
 • Varme og varmt brugsvand: her opvarmer anlægget dit brugsvand og bidrager til rumvarmen. Har du varme i badeværelsesgulvet eller i kælderen om sommeren, kan solvarmen levere denne varme. Er din varme derimod slukket om sommeren, er solvarmen i stand til at producere alt det varme brugsvand i din bolig.

Skal du have installeret et solvarmeanlæg, eller ønsker du blot at høre nærmere, tilbyder vi her hos Aarhus VVS installation og service samt kompetent rådgivning til vores kunder i Aarhus og det østjyske område.

Kan alle få et anlæg?

Dit hus skal opfylde visse krav, før du kan få et solvarmeanlæg, og faktisk er det stort set umuligt som privat forbruger selv at vurdere, om dit hus er egnet.

Vi gennemgår gerne dit hus og rådgiver dig om den bedste løsning.

Vi kigger bl.a. på om:

 • Din tagkonstruktion kan bære anlægget.
 • Du har nok plads til solfangerne samt en varmtvandsbeholder.
 • Nabohensyn bliver taget. Typisk vil solfangerne ikke skabe mere genskin end et almindeligt ovenlysvindue, men nogle gange kan naboer stadig blive generet. Solfangere med antirefleksbehandling er derfor en god løsning.

Hvad skal man tjekke inden køb af et anlæg?

Som ved alle andre store beslutninger, er der også ting, du skal have undersøgt, inden du køber et solvarmeanlæg:

 • Undersøg om dit hus er egnet. Kan dit tag bære? Vender det i den rigtige retning ift. solen? Er der nok plads til det nødvendige antal solfangere? Forringer anlægget dit hus’ arkitektur?
 • Kontakt din kommune. På størstedelen af alle huse kan man problemfrit montere anlægget. Dog skal du altid forhøre dig hos kommunen mht. bl.a. fredninger og servitutter.
 • Gennemtænk dine behov. Størrelsen på dit anlæg afhænger af, hvor meget det skal opvarme. Skal det blot opvarme dit brugsvand, eller skal det også fungere som supplement til din rumvarme?
 • Hav styr på reglerne.

Du skal altid sørge for at sætte dig ind i de gældende regler, inden du investerer i en ny varmekilde.

Rådfør dig med forhandleren af anlægget, din installatør eller en bygningsinstallatør.

Hvordan opsættes anlægget?

Normalt varer installationen af et solvarmeanlæg 1-3 dage.

Du kan som husejer godt tage sagen i egen hånd, men det er meget vigtigt, at arbejdet udføres korrekt.

Sørg derfor enten for at rådføre dig med en fagmænd, eller få en professionel installatør til at montere for dig.

Sådan foregår installationen:

 • Solfangerne monteres typisk med bøjler samt beslag på hustaget.
 • Herefter laves der rørføring fra solfangerne til solvarmebeholderen.
 • I mange tilfælde skal der installeres en ny og større varmtvandsbeholder, som passer til solvarme.

Hvor skal anlægget placeres?

For bedst udnyttelse af solens stråler, bør solfangerne placeres i sydvendt retning på dit hustag, garagetag eller på særlige stativer i haven.

Dertil skal anlægget helst have en hældning på omkring 45 grader, så regnvand kan skylle snavs væk.

Kan man gemme energi?

Du kan gemme den overskydende energi i et batteri, der er tilkoblet el-nettet, og således anvende den senere.

Hvor effektivt er anlægget?

Gode solfangere er aldeles effektive, da de kan omsætte 70- 80 % af sollyset, der rammer dem, til varme.

På dage med meget høje temperaturer, tabes noget af energien, men effektiviteten vil stadig ligge på ca. 50 %.

Det er en høj effekt sammenlignet med solceller. hvis effektivitet ligger på ca. 17%.

Hvor meget energi kan anlægget producere?

I løbet af et år kan et solvarmeanlæg i et helårshus producere energi nok til at dække 60-70 % af det samlede behov for varmt brugsvand og 15-30 % af energien til opvarmningen af huset.

Hvor mange anlæg skal man have?

Tommelfingerreglen for solvarmeanlæg, der kun skal opvarme brugsvand, er denne:

 • 1-1,5 m² solfanger pr. person i husstanden.

Tommelfingerreglen for et kombianlæg, der skal stå for opvarmning af rum og vand:

 • 2-3 m² solfanger pr. person i husstanden.

Hvor store er anlæggene?

Vælger du et solvarmeanlæg, som opvarmer brugsvand til en familie på fire, vil solfangerne typisk fylde omkring 4-6 m². Ved et kombianlæg vil de derimod fylde 7-10 m².

Du skal samtidig have plads til en varmtvandsbeholder, der til en almindelig husstand bør være 200-300 liter.

Hvor lang levetid er der på et anlæg?

Et solvarmeanlæg har en levetid på mellem 20 og 30 år.

Hvor køber man et anlæg?

Køb af solvarmeanlæg foregår typisk gennem VVS-firmaer eller virksomheder beskæftiget med varmeløsninger.