Mød medarbejderne

Direktør Kaj Dahl Andersen

Vores direktør Kaj er født og opvokset i Auning, hvor han i 1986 grundlagde Auning blikkenslagerforretning, som han stadig er indehaver af. Kaj er selv uddannet VVS-installatør og blikkenslager. Foruden Aarhus VVS’ 7 fastansatte medarbejdere har Kaj 40 medarbejdere i sin Djurslandforretning. Kaj håndterer vores spjældsager og blikkenslagerarbejde og er også ofte ude og besigtige, før der gives tilbud på en større opgave.

”De gode solide familiemæssige værdier gennemsyrer også min ledelsesform. En aftale er en aftale og der skal være ordentlighed, ” siger Kaj om at drive virksomhed. Kunderne skal være tilfredse, så de kommer igen. ”Ansigtet udadtil er mine medarbejdere. De skal have en stor del af æren for, at det er gået godt. De er rygraden i firmaet.”

Du kan møde Kaj i en portrætartikel lige her.

Daglig leder Lars Dahl Andersen

Aarhus VVS’ daglig leder Lars er fra 1975-78 oprindelig uddannet tømrer i Auning Tømrerforretning. Efter endt håndværkeruddannelse blev Lars kontaktet af sin bror, Kaj Dahl Andersen, der netop havde startet for sig selv inden for VVS og blik i Auning. Kaj havde brug for en ekstra hånd, og Lars trådte til som arbejdsmand. De første år varetog Lars de grovere opgaver som at skære riller i vægge til rør. Kaj så muligheder i firmaet i forhold til Lars’ kompetencer som tømrer og efter et par år som arbejdsmand, fik Lars sit eget projekt. For at få papir på sine nye kompetencer valgte Lars i 1995 at gå i voksenlære som VVS-montør. Fra 1997 til 2009 var Lars svend i Auning Blikkenslagerforretning. Fra 2009 tilbød Kaj sin bror at blive entrepriseleder, da virksomheden voksede succesfuldt og måtte udvides. I dag er Lars entrepriseleder i Aarhus VVS, hvor han varetager tilbudsgivning, får sat arbejdet i gang, og sørger for byggemøder og indkøber materialer til de forskellige opgaver.

Lars og Kaj er gode til at skille arbejde og fritid, så arbejdsmæssigt betyder slægtskabet ikke noget i det daglige, bortset fra en vis lighed på smilet og udseendet.

Overmontør Flemming Brülle

Flemming Brülle er vores overmontør og faglig ansvarlig for svendene. Flemming har siden 1987 været montør i det af Kaj Dahl Andersen nu opkøbte firma Aarhus VVS Center. Fra 1981-1985 var Flemming Brülle i lære, og han har en bred håndværksmæssig uddannelse som VVS-mand, blikkenslager, smed og svejser. Flemming tog således to håndværksmæssige uddannelser på en gang. Flemming sidder især med spjældarbejde, men er også ansvarlig for vores service i bl.a. boligforeninger, som er hans særlige kompetence-område. Det er en fordel som overmontør selv at have været ude i marken og have stået i de forskellige situationer, der kan opstå, når man varetager VVS-opgaver. Flemming er således back up for svendene, der er ude på selvstændige opgaver. Flemming har overblikket og erfaring med at betjene ejendommene hos vores boligforenings-kunder.

Bogholder/kontorassistent Jeanett Hvilsted

Jeanett er den friske stemme, du møder, når du ringer til os. Hun er siden 1. marts 2018 bogholder i Aarhus VVS og hendes ansvarsområde er kreditor og debitor bogholderi, lønudbetaling og årsregnskab, dvs. hele dokumenthåndteringen vedr. regnskaber og bogholderi.
Jeanett er oprindelig uddannet kontorassistent ved Dansk Sygeplejeråd, og hun fik opbygget solid bogholderierfaring fra 1996-2006, hvor hun med mellemrum var vikar i Kelly Services. Herefter var hun i en periode bogholder hos brilledesignerfirmaet hos Bellinger Briller. Senest kommer Jeanett fra en ansættelse hos Jydsk Tagteknik i Hinnerup. Idet Jeanett er bosat i Lystrup trak stillingen på Lystrupvej hos Aarhus VVS, hvor det tiltaler Jeanett, at der er en stor frihed i tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne.