Spar penge på regningen med jordvarme

Er det lovpligtigt med eftersyn?

Eftersyn af selve jordvarmeanlægget er ikke lovpligtigt, men det er stadig en rigtig fornuftig idé at lade det gennemgå jævnlig service.

Dog er et årligt eftersyn af den tilhørende varmepumpe lovpligtigt.

Årsagen til dette ligger i anlæggets kølemiddel, der kan udgøre en fare for mennesker, hvis det er defekt.

Desuden vil din garanti bortfalde, hvis du ikke får pumpen set efter årligt, hvormed eventuelle skader ikke dækkes.

Hos Aarhus VVS har vi stor ekspertise og mange års erfaring i moderne opvarmningsløsninger, og vi giver gerne vores kunder i Aarhus, Hinnerup, Galten, Hasselager og omegn faglig rådgivning om alt angående jordvarmeanlæg samt servicetjek.

Årligt eftersyn på jordvarme

Et årligt eftersyn af dit jordvarmeanlæg bidrager til, at anlægget holder tæt og fungerer, som det skal, samt at jordenergien udnyttes optimalt.

Et eftersyn består bl.a. af:

  • Kontrol af brinetryk
  • Efterfyldning af IPA-sprit, Glykol eller Mostanol, hvis det er nødvendigt.
  • Kontrol og regulering af klimastyring
  • Kontrol og rengøring af anlæggets snavssamler, hvis en afspærringsventil er monteret.
  • Kontrol af kølemiddelfyldning, hvis der er påvist lækage.

Pillefyr eller jordvarme?

Der er fordele og ulemper ved både et pillefyr og et jordvarmeanlæg.

Et pillefyr kan sammenlignes med et gammeldags oliefyr, der bruger træpiller i stedet for olie. Pillefyret er en egnet løsning til stort set alle husstørrelser, og en af de store fordele er, at du vil kunne spare helt op til 50 % på din varmeregning sammenlignet med et almindeligt oliefyr.

Dog er opgaverne forbundet med pillefyret, såsom påfyldning af træpiller og rengøring, meget tidskrævende.

Et jordvarmeanlæg kan give dig den største besparelse på din varmeregning. Det er set, at besparelsen har ligget på 75-80 % sammenlignet med et oliefyr.

Dog er denne opvarmningsløsning den dyreste for dig at investere i, samt den der kræver mest plads.

Din haves areal skal nemlig som minimum måle 300-400 m², da installationen kræver nedgravning af en lang jordslange.

Kan du sige ja til kravene for jordvarme, er det at anbefale, hvis du ønsker en billig og miljøvenlig varmeløsning.

Reduceret elafgift med jordvarme

Du kan få reduceret din elafgift for et forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år, hvis din bolig er registreret i BBR som opvarmet med jordvarme.

Hvad er fremløbstemperaturen på jordvarme?

Noget af det særligt smarte ved denne type opvarmning er, at den kan bruges til både radiatorer og gulvvarme samt til brugsvandet i din bolig.

Jordvarme har dog størst effekt på gulvvarme, da denne varmekildes fremløbstemperatur ikke er så høj som ved radiatorer.

Gulvvarme behøver en fremløbstemperatur på mellem 30-35 °C, hvorimod en radiator typisk kræver ca. 50 °C. Derfor skal der bruges langt mindre varme, når du varmer op ved hjælp af gulvvarme.

Har dine radiatorer brug for en højere fremløbstemperatur, end hvad der er typisk, skal du udskifte dem, hvis du ønsker denne varmeløsning.

Et jordvarmeanlæg har nemlig vanskeligt ved at fremstille vand med en temperatur højere end 55 °C.

Holdbarhed på jordvarme

De moderne jordvarmeanlæg har en lang holdbarhed. Sørger du for jævnlig service af selve pumpen, forventes det, at den kan fungere i ca. 25 år, mens jordslangernes holdbarhed er helt oppe på 50-100 år.

Selvom nedlægning af slangerne er den vanskeligste del af anlæggets installation, kan de derimod også holde gennem flere pumpers levetid.

Vælger du jordvarme, gør du dig dermed en meget langsigtet investering.

Hvilke former for anlæg findes der?

Der findes to forskellige former jordvarme: horisontal og lodret jordvarme. Forskellen ligger i, hvordan slangerne graves ned i din have.

Den horisontale form er den mest almindelige. Her ligger slangerne vandret i jorden i en meters dybde.

Som navnet antyder, bores den lodrette form derimod lodret ned i jorden med en dybde på minimum 100 meter.

Principielt fungerer de to typer på samme måde i form af en væske, der løber gennem slangerne og bliver sendt til en varmepumpe inde i boligen. I denne pumpe opvarmes væsken, hvorefter det transporteres til boligens varmtvandsbeholder.

Den lodrette type besidder dog nogle fordele, som den horisontale ikke har. Eksempelvis er der i princippet ingen krav til dit haveareal, da slangen graves lodret ned i jorden.

Derudover kan denne type fungere ved en højere fremløbstemperatur, da væskens temperatur er højere. Det betyder, at fremløbstemperaturen ikke behøver at være lav.

Dog er den lodrette løsning en endnu dyrere investering end den horisontale.

Kan man selv installere og montere et anlæg?

Er du husejer, må du godt selv installere og montere et jordvarmeanlæg, dog kræver det tilladelse fra kommunen samt hyppigere eftersyn af en autoriseret tekniker for at sikre anlæggets effektivitet.

Desuden skal en VVS’er udføre opkoblingen til vandforsyningen, hvis dit anlæg skal forsyne dig med varmt vand.

Selvom du er en habil gør det selv-type, der gerne vil i gang med installationen med det samme, skal du dog passe på.

Der er nemlig forskellige faldgruber ved projektet, som f.eks. tætnings- og isoleringsarbejdet i forbindelse med rørføringen gennem fundamentet eller forkert placering af slangerne ved nedgravning.

Vi opfordrer derfor til mådehold.