Fjernvarme til private

Bor du i ejerbolig med fjernvarme, kan der være brug for at få et professionelt tjek på dit anlæg.

Der kan være penge at spare, hvis anlægget bliver reguleret efter årstiderne.

SPAR STRØM TIL PUMPEN

Det er en god idé at lukke for ventilen om sommeren, så der ikke kommer varme ud i radiatorerne, når fyringssæsonen er slut.

Radiatoranlæggets cirkulationspumpe bør også slukkes, så sparer du strøm til pumpen.

HUSK AT VARMETJEKKE

Har du oplevet at få en regning, der er større, end du havde kalkuleret med?

Har du fået strafafgift til fjernevarmeværket?

Befinder dit fjernvarmeteknik sig i et rum belæsset med overfrakker?

Det kan betyde, at dit system ikke kører optimalt. Med et fjernevarmetjek er der penge at spare.

 

Fjernvarme til boligforeninger

For boligforeninger er vi din erfarne servicepartner hvad angår vedligeholdelse og kvalitetssikring.

Vi tjekker, servicerer og justerer jeres fjernvarmeanlæg, så jeres beboere ikke får unødigt bøvl og varmeregningen ikke overstiger det forventede.

Vi hjælper og servicerer både private og boligforeninger.

Aarhus VVS indstiller alt korrekt, og sørger for fjernvarmen virker. Vi hjælper med udskiftning af radiatortermostater.

Måske er der også penge at spare ved at isolere varme- og vandinstallationer?

OPTIMER DIN VARMEØKONOMI

Samlet set kan et tjek og reguleringer optimere din varmeøkonomi.

Hvornår har du sidst fået tjekket dine varmeinstallationer og indstillet dit fjernvarmesystem?

Lad os se på det, og spar penge.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er den almene betegnelse for distribution af varmt vand til boliger, typisk lejligheder. Altså er det et varmedistributionssystem, der fordeler varme over større afstande.

Mere end 60 % af de danske husstande varmes op af fjernvarme. Med denne løsning får du en yderst stabil opvarmningskilde med ganske få til ingen driftsudsving.

Desuden er denne løsning et miljøvenligt alternativ til bl.a. olie- og gasvarme. Det skyldes, at kraftvarmeværket kun fyrer en enkelt gang til rigtig mange husstande.

Der er forskellige måder, hvorpå fjernvarmevandet opvarmes:

 • Affaldsforbrænding på kraftvarmeværker.
 • Spildvarme fra tung industri, f.eks. produktion af cement.
 • Solvarme
 • Varmepumper

Har du spørgsmål angående fjernvarme, kan du trygt kontakte os hos Aarhus VVS.

Vi har dyb viden om alle moderne løsninger inden for opvarmning, og med grundlag i mangeårige erfaring tilbyder vi kompetent faglig rådgivning om boligopvarmning samt installation af fjernvarmeanlæg hos kunder i Aarhus, Hinnerup, Galten og Hasselager samt resten af Jylland.

Hvordan fungerer fjernvarme?

I hovedtræk består fjernvarme af varmt vand, der distribueres gennem et isoleret rørsystem. Dette rørsystem er knyttet til et regionalt eller lokalt kraftvarmeværk, som producerer den varme, der fordeles til husstandene.

Hjemme hos den enkelte borger opvarmes varmtvandsbeholdere eller varmevekslere, som herefter videresender det korrekt tempererede vand til radiatorer, gulvvarme, vandhaner og brusere.

Når vandet har afgivet sin varme i boligen, sendes det retur til kraftværket, hvorefter det varmes op på ny.

Kan alle få fjernvarmeanlæg?

Er der fjernvarme i dit område, kan du omlægge til det. Vælger du denne varmeløsning, kan du endda få tilskud til rumvarmeanlægget.

Hvad er en fjernvarme cirkulationspumpe?

En cirkulationspumpe distribuerer det varme vand rundt i slangerne til din gulvvarme eller i dine radiatorer. Denne pumpe kan sidde ved dit fjernvarmeanlæg eller ifm. din gulvvarme.

Kan man få fjernvarme serviceordning?

Nogle selskaber tilbyder en serviceordning. På den måde sikrer du dig, at alt fungerer optimalt, hvilket muliggør besparelser på dine varmeudgifter.

Hvordan skal fjernvarmeanlægget indstilles?

Du kan indstille dit fjernvarmeanlæg således:

Radiatorkredsen:

 • Alle radiatorventiler skal stå på ca. 2 ved en 1-5 skala.
 • Hvis det kan lade sig gøre, skal cirkulationspumpen indstilles så lavt som muligt. Dog skal alle radiatorer stadig kunne forsynes på en gang.
 • Trykdifferensregulatoren (hvis den findes) skal ligeledes indstilles så lavt som muligt, oftest mellem 0,1-0,2 bar.
 • Sørg for, at der til hver en tid er 1-1,5 bars tryk på cirkulationskredsen.
 • Juster fremløbstemperaturen til dine radiatorer til 55-60 °C.

Varmtvandsbeholderen:

Indstil vandets temperatur til 50-55 °C. Indstillingsmetoden varierer mellem de forskellige anlæg. Dog sidder der en termostatventil på de fleste nyere anlæg.

Stilles temperaturen under 50 °C, kan du risikere bakterieindtrængning i beholderen, og stilles temperaturen højere end 55 °C, skabes der uønskede kalkaflejringer i beholderen.

Vær opmærksom på, at reaktionstiden efter regulering af varmeanlægget kan være op til et døgn – især ved gulvvarme.
Derudover skal returtemperaturen altid være så kold som mulig.

Hvordan optimerer man anlægget og sparer penge om sommeren?

I sommermånederne er der typisk ikke brug for varme, og du kan derfor spare gode penge ved at sætte dit anlæg på sommerdrift:

 • Sluk for anlæggets sommerventil, så der ikke lukkes vand frem til dine radiatorer.
 • Tænd for cirkulationspumpen en gang om måneden i 10 sekunder, så pumpen ikke sætter sig fast.
 • Luft ud i din bolig for at undgå fugt, især hvis det er en kold sommer, eller du bor i en godt isoleret bolig uden ventilationsanlæg.

Hvor meget kan man spare ved et fjernvarmeanlæg?

At varme op med fjernvarme er billigere end olie, gas og elvarme.

Hvor meget, du kan spare, afhænger af dit anlægs økonomi, afstanden mellem husstandene samt brændstofprisen hos de forskellige kraftværker.

Priserne varierer meget mellem de enkelte selskaber, men vil du selv tage tiltag for at spare, kan du bl.a. gøre brug af dit anlægs sommerdriftsfunktion.

Hvor ofte skal ens anlæg tjekkes?

Som udgangspunkt skal dit anlæg tjekkes af en autoriseret fagmand hvert eller hvert andet år.

Få en serviceordning gennem Aarhus VVS på dit fjernvarmeanlæg. Vi har servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvarme. Med en fast serviceordning hos Aarhus VVS sikrer du velfungerende varmeinstallationer og holder varmeforbruget nede.