​Telefon:​ 40 25 25 65

Mandag til Torsdag: kl. 7:00 - 16:00

Fredag kl. 7:00 - 15:00

Grøn energi

Jordvarmepumpe:

Jordvarmepumpen optager den solenergi, der er lagret i jordoverfladen, via en slange, som nedgraves på grunden. Slangen, typisk 350 - 400 mtr., graves ned i ca. 1 meters dybde og lægges i snoninger på grunden. Denne løsning kræver derfor at man har en grund, hvor der er mulighed for at grave slangerne ned.

Luft til luft varmepumpe:

Luft/luft varmepumpen består af en ude-del og en inde-del. Energien bliver optaget direkte fra den omgivende luft ved hjælp af et luftmodul. Dette luftmodul placeres udendørs og samvirker med en varmepumpe indendørs. Denne løsning kræver derfor kun, at der er en mur hvorpå udedelen kan hænge og ligeledes en væg indenfor, hvorpå inde-delen kan placeres. Udedelen leverer varmen og overfører den til inde-delen, der består af en ventilator og en varmeveksler, hvorefter varmen blæses ind i rummet. Denne varmepumpeløsning kan ikke bruges som primær varmekilde, men udelukkende som tilskudsvarme i f.eks. el-opvarmede boliger og sommerhuse. ​

Luft til vand varmepumpe:

Luft til vand varmepumpen består af en udedel og en indedel. Den udnytter energien i udendørsluften, for dernæst at overføre varmen indendørs gennem vandbårne elementer eller vandbårent gulvvarme. Denne løsning ligner meget f.eks jordvarmeprincippet, men forskellen er, at man her ikke behøver at have slanger nedgravet i sin have.

Ved at anvende en uddannet installatører og montører fra Varmepumpeordningen, opnår du den bedste sikkerhed for, at anlægget er korrekt dimensioneret, installeret og serviceret.

Vi er certificeret til at måtte udføre service på alle almindelige varmepumper.

Læs mere på​www.vp-ordning.d

​Solceller:

Groft sagt, kan man sige at solceller består af en række dioder, som omdanner synligt lys til energi. Dette vil oftest være sollys, da solen er vores kraftigste energikilde, men i princippet kan alle former for synligt lys omdannes til energi via en solcelle. Samler man flere solceller i en gruppe, kaldes de solfanger eller solcellepanel. Hvis man installerer et solcelleanlæg, kan man generere sin egen elektricitet via en fri og uudtømmelig energikilde, nemlig solen.

Fordele ved et solcelleanlæg:

  • ​Mindre elregning
  • ​Forhøjer husets / bygningens værdi
  • ​Egen ren energikilde, som hjælper til at nedbringe den globale opvarmning
  • ​Næsten vedligeholdelsesfrit
  • ​Lang levetid - op til 30 år
  • ​Ingen støj, ingen røg
  • ​Ingen mekaniske dele der kan gå i stykker

Firma & CVR​

​Aarhus VVS A/S

CVR: ​34600708

Lystrupvej 21B,

8240 Risskov

Afdeling i Auning 

Auning Blikkenslagerforretning

Vestergade 46E, 8963 Auning

Telefon: 86 48 41 72

E-mail: lb@auningblik.dk

Website: www.auningblik.dk​

Kontakt os

Telefon: 40 25 25 65

Telefon: 86 25 25 36

E-mail: vvs@aarhusvvs.dk